Adviezen

Antwoord op 5 vragen door Zorgbelang Inclusief
Beantwoording 23 november 2023

Gevraagd advies Verordening Adviesraad
Advies uitgebracht 2 oktober 2023
Antwoord 3 november 2023

Pré-Advies Versterk vaardigheden kinderen
Advies uitgebracht 5 september 2023

Gevraagd advies Beleidsregels bekostiging leerlingenvervoer 2023
Advies uitgebracht 23 februari 2023
Reactie gemeente 14 april 2023

Gevraagd advies Beleidsregels studietoeslag
Advies uitgebracht 29 oktober 2022
Reactie gemeente 2 december 2022

Gevraagd advies Verordening bekostiging leerlingenvervoer Ridderkerk 2023
Advies uitgebracht 4 augustus 2022
Reactie gemeente 14 oktober 2022, met separate bijlage

Advies Nationaal Schoolprogramma n.a.v. gesprek met gemeente
Toegestuurd aan wethouders Stip en Piena
Advies uitgebracht 16 juni 2022
Reactie gemeente 14 oktober 2022

Beleidskader Doelgroepenvervoer
Advies uitgebracht 14 april 2022
Reactie gemeente 3 juni 2022
Reactie overig gemeente 3 juni 2022

Coalitiepartijen hebben platforms gevraagd om input voor het coalitieakkoord.
Input vanuit MBR en BMR inzake coalitieakkoord
Voor de volledigheid: het coalitieakkoord Ridderkerk 2022-2026

Adviesverzoeken ‘Beleidsregels en besluit WMO’ en ‘Nadere regels jeugdhulp en de beleidsregels jeugdhulp’
Schrijven niet uitbrengen advies

Gevraagd advies concept regionaal beleidsplan Maatschappelijke Opvang en
Beschermd Wonen
Advies uitgebracht 6 september 2021
Reactie gemeente 10 december 2021

Verordening Jeugdhulp 2022
Advies uitgebracht 18 augustus 2021
Reactie gemeente 29 oktober 2021

Plan Extra inzet voorkomen problematische schulden
Advies uitgebracht 16 april 2021
Reactie gemeente 21 mei 2021

Evaluatie Participatie in Ridderkerk
Documenten vanuit de gemeente:
Evaluatie participatie in Ridderkerk
Input evaluatie participatie – participatieboekje
Reactie van de beleidsplatforms:
Reactie van het BMR en MBR

Regiovisie Passend en nabij
Advies uitgebracht 22 februari 2021
Reactie gemeente 12 maart 2021

Herinrichting Oosterpark
Ongevraagd advies uitgebracht 19 mei 2021
Reactie gemeente 20 mei 2021

TONK regeling
Advies uitgebracht 28 april 2021
Reactie gemeente 18 juni 2021

Nota gezondheidsbeleid
Ongevraagd advies uitgebracht 3 juni 2021
Reactie gemeente 16 juli 2021

Verordening maatschappelijke ondersteuning
Advies uitgebracht 24 augustus 2021
Reactie gemeente 29 oktober 2021

Gevraagd advies conceptnota Integraal Beleid Sociaal Domein
Advies uitgebracht 28 oktober 2020
Reactie gemeente 5 februari 2021