Adviezen

Coalitiepartijen hebben platformen gevraagd om input voor het coalitieakkoord.
Input vanuit MBR en BMR inzake coalitieakkoord
Voor de volledigheid: het coalitieakkoord Ridderkerk 2022-2026

Evaluatie Participatie in Ridderkerk
Documenten vanuit de gemeente:
Evaluatie participatie in Ridderkerk
Input evaluatie participatie – participatieboekje
Reactie van de beleidsplatforms:
Reactie van het BMR en MBR

Regiovisie Passend en nabij
Advies uitgebracht 22 februari 2021
Reactie gemeente 12 maart 2021

Plan Extra inzet voorkomen problematische schulden
Advies uitgebracht 16 april 2021
Reactie gemeente 21 mei 2021

Herinrichting Oosterpark
Ongevraagd advies uitgebracht 19 mei 2021
Reactie gemeente 20 mei 2021

TONK regeling
Advies uitgebracht 28 april 2021
Reactie gemeente 18 juni 2021

Nota gezondheidsbeleid
Ongevraagd advies uitgebracht 3 juni 2021
Reactie gemeente 16 juli 2021

Verordening maatschappelijke ondersteuning
Advies uitgebracht 24 augustus 2021
Reactie gemeente 29 oktober 2021