Zorg en Welzijn

Wij gaan als leden van de werkgroep Zorg en Welzijn (Z&W) graag met u in gesprek. Onze inzet is gericht op bewoners van Ridderkerk. Het gaat uiteindelijk om uw zorg en uw welzijn! Denkt u met ons mee?

Er zijn vele wijzigingen doorgevoerd waarbij de gemeente er belangrijke zorgtaken bij heeft gekregen. De onderdelen ‘begeleiding’ en ‘persoonlijke verzorging’ uit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) zijn overgeheveld naar de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). De gemeente is nu verantwoordelijk voor de uitvoering hiervan en dit raakt velen. Denk aan de toewijzing van uren voor hulp bij het huishouden. Het is voor ons belangrijk dat deze veranderingen zorgvuldig verlopen voor de gebruikers daarvan. Hierin adviseren wij het gemeentebestuur.

Zo hebben we bijvoorbeeld het afgelopen jaar een aantal zaken aangekaart zoals; ondersteuning in de vorm van een Persoonsgebonden Budget (PGB), mantelzorg, privacy en het vervoer van mensen met een beperking.

De werkgroep Z&W staat niet op zichzelf, er zijn vele overlappingen met de andere werkgroepen, denk aan de Participatiewet, de Jeugdzorg en het leefklimaat in buurten. De lijntjes tussen de werkgroepen zijn kort en alle informatie wordt gedeeld.

Gesprekken met onze partners in Ridderkerk zijn in volle gang. De samenwerking levert waardevolle informatie op. Er liggen nog vele kansen op het gebied van zelfontplooiing, zorg voor elkaar, begeleiding, beschermd wonen, cliëntenondersteuning, persoonlijke verzorging, dagbesteding, wachttijden, zorgmijders etc.

Vindt u dat iets beter kan of heeft u suggesties voor verbeteringen?

Dan horen wij het graag van u.