Beleidsvisie 2022-2026 Burgerplatforms Sociaal Domein

RianneNieuws

We leven in een complexe samenleving. Er is een structurele ongelijkheid tussen een bovenlaag en een onderlaag, tussen mensen die succesvol zijn en mensen die niet mee kunnen komen. Minder dan de helft van de bevolking vertrouwt nog de politiek én de overheid. Veel burgers voelen zich niet gehoord. Mensen met een lagere opleiding en laag inkomen leven zeven jaar korter. Veel burgers haken af, anderen komen in fel verzet.

Gelukkig zijn er ook verbindende krachten onder ons. Er is veel veerkracht. Er zijn goede methodes om burgers te helpen én hun zelfstandigheid (autonomie) én hun verbondenheid met hun medemens te versterken. Gemeenschapszin komt weer in de belangstelling.

Het Maatschappelijk Burgerplatform Ridderkerk en het Burgerplatform Minima Ridderkerk zetten zich extra in om in verbinding te zijn met de gebruikers van de gemeentelijk zorg in het sociale domein. Op die manier kunnen we meer ervarings- en materiekennis ophalen, en kunnen we beter de stem van de Ridderkerkers laten horen. Participatie loont, dat is onze inzet.

De beleidsvisie is ook in te zien via de pagina ‘Adviezen’.