Arbeid en Inkomen

De werkgroep Arbeid en inkomen maakt deel uit van het Ridderkerkse Burgerplatform. Binnen het geheel van het Burgerplatform willen wij met deze werkgroep de burgers van Ridderkerk van dienst zijn rond alle vraagstukken en problemen met Arbeid en Inkomen.

Per 1 januari 2015 zijn er veel veranderingen doorgevoerd voor mensen met een arbeidsbeperking en mensen met een bijstandsuitkering. De Participatiewet vervangt de wet Werk en bijstand, de Wajong en de WSW. De sociale werkplaats zoals we die nu kennen, gaat verdwijnen.

Het doel van deze veranderingen is om zo veel mogelijk mensen mee te laten doen aan het gewone arbeidsproces. Voor werkgevers wordt het aantrekkelijker gemaakt om mensen die nu nog afstand hebben tot de arbeidsmarkt, in dienst te nemen. Ook zijn er duidelijke afspraken gemaakt dat er veel banen gecreëerd moeten worden.

Voor mensen met een arbeidsbeperking die beslist niet in een reguliere baan kunnen instromen, is de gemeente verantwoordelijk voor het zorgen voor beschutte werkplekken. De gemeente heeft een budget waaruit de re-integratie en de begeleiding van mensen met arbeidsbeperkingen betaald kan worden.

Het is erg belangrijk dat deze veranderingen zorgvuldig doorgevoerd worden zodat mensen de ondersteuning krijgen die ze nodig hebben. Het is onze taak om op dit terrein namens u het gemeentebestuur zowel gevraagd als op eigen initiatief te adviseren en te stimuleren.

De werkgroep Arbeid en inkomen staat niet op zichzelf. We hebben veel overlappingen met de werkgroepen Zorg en welzijn, Opvoeden en opgroeien en Wonen en buurt. Binnen het geheel van het Burgerplatform zorgen we voor een goede onderlinge communicatie en het delen van informatie.

Voor het verkrijgen van noodzakelijke en hulpvolle informatie spreken we met aanbieders van arbeidsmatige dagbesteding, re-integratiebedrijven en werkgeversorganisaties.

Voor uw ideeën die ons kunnen helpen bij onze taak staan wij, de leden van dit domein, graag open: