Inclusie

Het is nog steeds zo dat mensen met een beperking vaak te maken krijgen met vooroordelen en achterstelling. 

Sinds 2016 hebben mensen met een beperking het VN-verdrag achter zich staan. Het gedachtegoed van het VN-verdrag is dat mensen met een beperking volwaardig participeren in de samenleving. Ze kunnen nu een beroep doen op hun rechten. Het is geen gunst meer.

Het MBR vindt het belangrijk dat de gemeente, inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisatie op een andere manier gaan kijken naar mensen met een beperking en dat ze met hun kwaliteiten en op hun niveau mee kunnen doen in de samenleving..

Wat biedt het MBR  mensen met een beperking?

Wij kijken of de uitvoering van het beleid is afgestemd op de mensen met een beperking. We kunnen op eigen initiatief een advies uitbrengen.