Het COOP-drama kent alleen verliezers

Fernando in 't Veld Column, Nieuws

Het COOP-drama kent alleen verliezers

Zoals burgemeester Anny Attema in haar column schreef is de brutale overval verschrikkelijk voor iedereen die dit heeft meegemaakt. De vele blijken van meeleven van de COOP-klanten voor de slachtoffers geven aan dat zo’n overval ons allemaal raakt. Gelukkig heeft de politie snel een verdachte jongen kunnen aanhouden. Hij blijkt meerdere ‘verkeerde vrienden’ te hebben. ‘Hoe kon dit toch zover komen?’ zal menigeen zich afvragen. Het verhaal gaat dat de moeders eerder wanhopig hulp hebben gezocht om de dreigende ontsporing af te wenden. Ook hun leerkrachten maakte zich grote zorgen. Dit brengt ons bij de vraag of dit kon worden voorkomen. We weten het gewoon niet. Maar die vraag stemt ons wel tot nadenken.

Een rol voor het wijkteam?

Natuurlijk is de jongen zelf verantwoordelijk voor zijn daden. En hoezeer zijn ouders dit voorval afschuwelijk vinden, zij zijn niet bij machte geweest om het te verhinderen. Het is de school en de wijkagent ook niet gelukt. Circa vijf jaar geleden heeft het rijk het beleid voor de jeugdhulp overgedragen aan de gemeente. De kerngedachte was: als de jeugdzorg en hulp bij opvoeden dichter bij de mensen zelf is georganiseerd, dan zal men de problemen eerder in de gaten hebben en iets aan doen. Hulp zou sneller beschikbaar zijn voor de jongeren, hun ouders, de buren, de leerkrachten, de vrijwilligers van kerken, sportverenigingen enz. En als het echt te ingewikkeld is, dan kan veel sneller betere hulp worden ingeschakeld.

Is het wijkteam toegerust voor die taak?

Voor zover ons bekend was er geen vruchtbaar contact met het wijkteam. Het is niet onze bedoeling om zwarte pieten uit te delen aan wie dan ook. De vragen zijn: wat zou er beter kunnen, wat kunnen we hier van leren? Heeft het wijkteam voldoende tijd en capaciteit? Krijgt het wijkteam voldoende ruimte om ‘door te pakken’ met een stevig plan van aanpak. Is het wijkteam voldoende in de positie gebracht om het sociaal netwerk rondom dit soort problematische gezinnen te versterken. Nu zal noodgedwongen de kinderrechter zich met deze zaak bemoeien. Maar op een gegeven moment komen die jongeren terug in de gemeente. De vraag is of het wijkteam dan wel voldoende zal zijn toegerust om hen als ‘normale’ burgers te laten functioneren. Kortom, veel om over na te denken en om goede maatregelen treffen.

Meedoen met het MBR?

Het Maatschappelijk Burgerplatform Ridderkerk is van en voor de Ridderkerkers. Wij zijn onafhankelijk, betrokken, bevlogen en bedreven. Wij zetten ons voor het welzijn en de veiligheid van de Ridderkerkers. Als je inhoudelijk wilt meedenken en/of als je praktisch wilt meedoen met de opbouw van het MBR, neem dan contact op met frans.velders@kpnmail.nl.