Attent voor goede zorg

Fernando in 't Veld Algemeen, Column, Nieuws

Attent voor goede zorg

Goede sociale voorzieningen en professionele zorg zijn voor ons allen van belang. Of het nu gaat over maatschappelijke ondersteuning bij het ouder worden, of over hulp bij het opvoeden en opgroeien van onze kinderen. Of als we problemen ondervinden bij te weinig inkomen of het vinden een baan. Of als onze woonomgeving te wensen overlaat of als we geen geschikte en betaalbare woning kunnen vinden. Vroeg of laat, gewild of ongewild hebben we extra zorg nodig. Hetzij voor onszelf, hetzij voor onze kinderen, onze ouders, onze levenspartner, onze naasten. Soms voor lichte vragen, soms omdat het ons echt boven het hoofd groeit, om wat voor reden dan ook. Sinds vier jaar heeft de gemeente een veel grotere opdracht voor de ‘lokale’ sociale voorzieningen. Het rijk heeft toen – veelal met forse bezuinigingen – allerlei zorgtaken overgedragen aan de gemeente. Op dat moment hebben een aantal Ridderkerkers de handen ineen geslagen om – in overleg met de gemeente – een ‘maatschappelijk burgerplatform’ op te richten, met als doel in dialoog te gaan met de gemeente over haar nieuwe beleidstaak en de uitvoering ervan. In een convenant met de gemeente is afgesproken dat zij ons bij belangrijke ontwikkelingen om advies vraagt. Maar ook dat we op eigen initiatief advies kunnen geven als we tekorten of problemen signaleren, of dat we als inwoners van Ridderkerk van mening zijn dat het niet de goede kant op gaat. Bijvoorbeeld: de hulp schiet nog op vele fronten tekort. Daarover later meer.

Burgerparticipatie Wie zijn we?

Waar halen we onze inspiratie en motivatie vandaan? Heeft het nut? Wat kan er beter? Op deze, en nog veel meer vragen, zullen we antwoorden geven in deze nieuwe rubriek die vanaf nu iedere eerste donderdag van de maand zal verschijnen. Graag gaan we nu in op de eerste vraag. We zijn een groep van enthousiaste Ridderkerkers, we zetten ons in omdat we door interesse, kennis, kunde of door eigen ervaring als gebruiker, mantelzorger of vrijwilliger betrokken zijn geraakt bij één van de sociale voorzieningen. Wij zijn onafhankelijk van de gemeente en de politieke partijen. Wij zijn autonoom en geen belangenbehartiger voor individuele problemen, wel voor veel voorkomende problemen en wensen. We krijgen secretariële en inhoudelijke ondersteuning van de gemeente. Wij willen door ontwikkelen tot een sterke partner in het sociale domein voor alle Ridderkerkers. We kunnen op dit moment inhoudelijke versterking gebruiken en ook voor de organisatie en communicatie. Als je je wilt aanmelden als potentieel lid van het MBR, dan kan dit via Frans Velders, email frans.velders@kpnmail.nl.